Algemeen recht

Voorkeurmateries:

familie- en familiaal vermogensrecht

bouw- en aannemingsrecht

aansprakelijkheidsrecht

strafrecht

jeugdrecht

Andere materies:

handelsrecht – invordering en betwisting facturen

verkeersrecht – strafrechtelijke verdediging en burgerlijke

verantwoordelijkheidsbetwistingen en schadevergoedingen

huurgeschillen – eigenaar of huurder – privatieve- en handelshuur

privaatrecht – burgerlijke betwistingen – onrechtmatige daad – contracten

schuldvorderingen – facturen – leningen – onroerende goederen

Neem gerust contact met ons op.

Algemeen recht

Bouw- en aannemingsrecht

Adviezen en geschillen in verband met architecten-, aannemings-, koop- en verkoopovereenkomsten, de woningbouwwet, de promotieovereenkomst, veiligheid coördinatie, ingenieur- en studiebureau en projectmanagement, de authentieke akte en aansprakelijkheid notaris, erkenning en registratie van aannemers, het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de architect en deontologie, beroepsaansprakelijkheid aannemers – ontwerpers en architecten, openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten, bescherming bij aanbesteding, facturatie en afrekening aanneming – onderaanneming en architecten, buitengerechtelijke bemiddeling.

Neem gerust contact met ons op.

Bouwrecht

Familie- en familiaal vermogensrecht

Adviezen en geschillen in verband met afstamming en adoptie, ouderlijk gezag, verhouding tussen ouders – grootouders en kinderen, het huwelijk en andere samenlevingsvormen, echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk, dringende en voorlopige maatregelen, familieverlating (niet betalen onderhoudsgelden), echtscheiding door onderlinge toestemming, ontbinding wettelijke- en feitelijke samenwoning, verwant- en aanverwantschap, onderhoudsbijdragen kinderen, tussenkomsten burgerlijke en strafrechtelijke procedures jeugdrechtbank, persoonlijke onderhoudsgelden tijdens en na echtscheidingsprocedure, vereffening – verdeling na echtscheiding en bij overlijden, erfrecht, rechten langstlevende echtgenoot, schenkingen en testamenten.

Neem gerust contact met ons op.

Familierecht

Tarieven

Consultaties: na afspraak, eerste consultatie kosteloos
tijdens behandeling dossier inbegrepen in ereloonbegroting

Kosten:

opening dossier € 75,00 excl. BTW

briefwisseling € 15,00 per eenheid excl. BTW

aangetekende briefwisseling € 20,00 excl. BTW

e-mailberichten in € 0,75 per eenheid excl. BTW

e-mailberichten uit € 12,00 per eenheid excl. BTW

faxberichten en kopieën € 0,75 per eenheid excl. BTW

verplaatsingskosten € 0,75 per km excl. BTW

Erelonen: volgens afspraak, met of zonder geschreven ereloonovereenkomst (model Orde Vlaamse Balies) of procentueel berekend op de waarde van het geschil voor in geld waardeerbare vorderingen
of forfaitair
of op basis van een uurloontarief excl. BTW van € 85,00 tot € 125,00 per uur afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, het belang en/of hoogdringendheid van de zaak

Facturatie: betalingstermijn particulier 15 dagen
betalingstermijn handelaar 30 dagen

B.A.-verzekeraar:
AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9, 1210 BRUSSEL, Polisnr. LXX034899

Praktische informatie

Joseph Rowies: Lid van de balie Limburg - eedaflegging 01/09/1982
Josephine Rowies: Lid van de balie Limburg - eedaflegging 12/10/2015

Adres balie Limburg:
Gerechtshof Parklaan 25 bus 9, 3500 Hasselt, T. 011/37.98.83


Advocaten Rowies BV
KBO nr. 0643.862.838
BTW nr. BE0643.862.838

Kantoorrekening: BE14 0689 0416 2083
Derdenrekening: BE62 0689 0424 7161
 

Advocaten Rowies Beringen

 

Consultaties enkel op afspraak

"U kiest voor een goed gestructureerd kantoor dat reeds meer dan dertig jaar een persoonlijke aanpak en opvolging van uw dossier garandeert, waarbij zonder aan kwaliteit in te boeten alles in het werk wordt gesteld om de algemene kost verbonden aan de procedure zoveel mogelijk te beperken."

Joseph Rowies AdvocaatJoseph Rowies
Advocaat

Geboren te Lommel op 5 februari 1958.

Afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als licenciaat in de rechtsgeleerdheid in juli 1982.

Ingeschreven aan de balie te Hasselt sinds 1 september 1982.

Oprichting eigen kantoor na doorlopen stage op 1 september 1985.

Gewezen lid van de Raad van de Orde balie Hasselt en van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

Gewezen Stafhouder van de balie Hasselt (2010-2012).

Voorzitter Tuchtraad Advocaten van de balies van het ressort van het Hof van beroep te Antwerpen.

Josephine Rowies AdvocaatJosephine Rowies
Advocaat

Geboren te Hasselt op 1 augustus 1991.

Afgestudeerd aan de UHasselt als Master in de Rechten in september 2015.

Afgestudeerd aan de KHLim Quadri voor de opleiding Vastgoed in mei 2015.

Ingeschreven aan de balie te Hasselt sinds 12 oktober 2015.

Bijzondere opleiding jeugdrecht 2017-2018.

Opleiding Salduzverhoorbijstand 2019.

Bestuurslid Conferentie van de Jonge Balie Limburg 2018-2021.